Ferenc pápa ádventi gondolataiból

“Isten velünk van, Isten még mindig bízik bennünk. Ez az Isten, az Atya, nagylelkű. Eljön, hogy közözttünk, emberek között lakjon, a Földet választja lakóhelyéül, hogy együtt lehessen az emberekkel, hogy megtalálhassák ott, ahol az ember a napjait tölti örömben vagy bánatban. A Föld tehát nem siralomvölgy többé, hanem az a hely, ahol Isten sátrat vert, az hely, ahol Isten találkozik az emberrel, Isten ember iránti szolidaritásának helye. Isten osztozni akart emberi természetünkben, és eggyé vált velünk Jézus személyében, aki valóságos Isten és valóságos ember. …
Mivel Isten Jézus által nemcsak, hogy megnyílt az emberek felé, de egy lett közülünk, így mindazt, ami egy fivérünknek vagy nővérünknek tettünk, neki tettük. Jézus maga emlékeztetett rá minket: aki egynek a legkisebb vagy a legszegényebb emberek közül ételt adott, őt magához vette, meglátogatta, szerette, az mindezt Isten Fiának tette.
Bízzunk rá magunkat Mária anyai közbenjárására, Jézus Anyjáéra és a mi Anyánkéra, hogy segítsen ezen a szent karácsonyi ünnepen, mely már közel van, embertársaink arcában, különösen a gyengék és kirekesztettek arcában, Isten emberré vált Fiának tekintetét felismernünk.”

Forrás: (http://www.vatican.va/content/francesco/de/audiences/2013/documents/papa-francesco_20131218_udienza-generale.html; Bild: eigenes Foto – Rom, Fori Romani)