Küldetés

A Szent László Magyar Katolikus Misszió szerves része a Szent Piroska Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda. Az augsburgi misszió és a hétvégi iskola partnerségi viszony keretében működnek együtt és kölcsönösen segítik egymás munkáját.

Hétvégi iskolánk több, mint két évtizedes múltra tekint vissza. 1996 szeptembere óta játszik kulcsfontosságú szerepet az itt élő magyar származású gyermekek magyar nyelvismereteinek fejlesztésében. Kezdetben elemi tagozatos diákok oktatását végezte, majd 2000-ben két iskolai csoportra bővült (alsó és felső tagozat). 2004-ben elindult első óvodás csoportunk. 2012 óta folyamatosan bővül az iskola, jelenleg négy iskolai csoportot, egy iskolai előkészítő csoportot, egy óvodás és egy ringató csoportot foglal magában.

Az iskola legfontosabb nyelvi és kulturális célkitűzései közé tartozik a magyar nyelv megszerettetése és a helyesírási, olvasási, szövegértési, fogalmazási készségek fejlesztése. Ezen túl hozzá kíván járulni az ide járó gyermekek szókincsének, valamint a magyar kultúrával, irodalommal és történelemmel kapcsolatos ismereteinek bővítéséhez.

Az oktatási tevékenységre az ún. konzuli modell keretén belül kerül sor, melynek célja, hogy a Bajor Szabadállamban élő magyar gyermekeknek és fiataloknak lehetősége legyen anyanyelvük elsajátítására és kulturális hagyományaik ápolására.

Az iskola további küldetésének tekinti, hogy erősítse a gyermekek magyar identitását, lehetőséget nyújtson a magyar nyelv családon kívüli használatára, elősegítve így új barátságok és kapcsolatok kialakulását az ide járó gyermekek és családjaik között. Ezen túl az iskola igyekszik segítséget nyújtani a családoknak, hogy minél eredményesebben beilleszkedhessenek új tartózkodási helyükön.

Az iskola fő céljainak megvalósítása keresztény szellemben történik, mert fontos számunkra kulturális örökségünk és gyökereink megőrzése. 2017 óta hittanórával bővült az oktatás, így a gyermekek igény szerint magyar nyelvű vallásos nevelésben is részesülhetnek.

A Hétvégi Magyar Iskolával és Óvodával kapcsolatban ezen a honlapon tájékozódhatnak. További információ kapható kedden és pénteken a Misszió irodájában (Tel: 0821-31668960) vagy Kibili Angélánál (Tel: 0173-5939601, esténként a 08203-952652-es telefonszámon).

Az Augsburgi Szent Piroska Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda szeretettel hív és vár minden magyarul tanulni és beszélni vágyó gyermeket, családot, ideológiai és felekezeti hovatartozástól függetlenül.