Tanáraink

A hétvégi magyar iskola és óvoda három alappillérre támaszkodik. Elsőként az itt tanító pedagógusok kompetenciájára és munkájára. Tanáraink önkéntesen, mindenféle juttatás nélkül, szabad döntés alapján foglalkoznak a gyermekekkel. A csoportok számára szakképzett, diplomás tanárokat biztosítunk: Tanítók, magyartanárok és egy szociálpedagógus foglalkoznak a gyermekekkel.

Az iskola és óvoda támaszkodik továbbá az ide járó tanulók magukkal hozott tudására, képességeire és szorgalmára. Mivel kis létszámú csoportjaink vannak, az oktatás során tanáraink figyelembe veszik a gyermekek egyéni képességeit.

Harmadik alappillérként pedig elengedhetetlen szerepet játszanak a tanulók szülei, akik hozzájárulnak az iskolai élet minél hatékonyabb szervezéséhez. Ezért tanáraink különösen is hangsúlyt fektetnek a szülőkkel való folyamatos kommunikációra. Ez elektronikus úton történik, illetve évente többször tartunk szülői értekezletet. A szülői közösségről bővebben olvashatnak a honlap „Csapatunk” című részében.

Tanárainkról az alábbiakban olvashatnak.

Iskolánk vezetője

Angéla Kibili
E-Mail: iroda@augmis.de

Bemutatkozás: Erdélyből, Szatmárról származom. Kolozsváron végeztem matematika szakon. Álmom a tanítás és a gyermekekkel való foglalkozás volt, amit a kommunista rendszerben nem valósíthattam meg. Négy gyermek édesanyjaként mindig is fontos volt számomra a magyar nyelv és kultúra továbbadása. Amikor a gyermekeim iskolás korúak lettek, aktív tagja lettem a hétvégi magyar iskolának és a Szent László Magyar Katolikus Missziónak. Eleinte az előadások betanításában vettem részt, majd kisegítettem, amikor a tanárok szabadságon voltak.

Hittan

1-2. osztály:
Tatai Bernadett

3-9. osztály:
Csibi Sándor plébános

Óvoda

Óvoda kiscsoport:
Héja Judit

Óvoda kiscsoport:
Zémann Zsuzsanna

Óvoda nagycsoport:
Kékes-Horváth Eszter

Óvoda nagycsoport:
Nemes Karolina

Az óvodában kisegítenek:
Lukácsffy Katalin

Az óvodában kisegítenek: 
Ziegler Kinga

Iskola

1-2. osztály:
Tatai Bernadett

1-2. osztály:
Viniczai Zsófia

3-4. osztály:
Györffy Erzsébet

3-4. osztály: Valuckné Katus Virág

5-6. osztály:
Bedő Margit

5-6. osztály:
Hieber Beáta

7-9. osztály:
Mile Csilla

Drámaszakkör

Sinkó Bernadett