Házassági felkészítő

Isten örök terve, hogy a férfi és a nő a házasságban eggyé legyen: „Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkossunk hozzá illő segítőt is.” (Ter 2,18) „Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő” (Mk 10,7-8).

Ezt a kapcsolatot Jézus szavaival nemcsak megerősíti, hanem szentségi rangra emeli: „Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” (Mt 19,6), vagyis arra rendeli a házasságot, hogy Isten kegyelmét, szeretetét is közvetítse a házastársaknak egymáson keresztül.

Mit ad a házasság szentsége a házasoknak?

Segít a hűségben, hogy a két ember kapcsolata, – akik az örökké élő Istenhez kapcsolják az életüket, – örök legyen.
Segít a házaspárok egymás iránti szeretetében, elfogadásában, gyengédségben, kibékülésben.
Segít, hogy társai legyenek egymásnak – nem vetélytársak, hanem segítőtársak.
Segít a gyerekvállalásban, hogy megszülethessen a megfogant élet, a gyermek elfogadásában és nevelésében, hogy jól tudják felnevelni gyermekeiket, legyen lelki, szellemi, fizikai és anyagi erejük ehhez a feladathoz.

Fontos, hogy a házasság örök és felbonthatatlan, mert ez biztonságot jelent – Istenbe kapaszkodunk az Örök hűségbe, – és mert csak ez ad biztonságot a család, a gyermekek számára. A szülők mutatják Istent, rajtuk keresztül lesz a gyermek számára érthető Isten.

Jegyesoktatás

A jegyesoktatás nem tanít meg a jó házasságra, de segít abban, hogy a jegyesek a hitben elindulva, jó viszonyítási pontokat és példákat kapva, Isten segítségével és Vele élve jól tudják megtalálni házasságukban saját boldogságuk útját.

A néhány előre egyeztetett találkozó a házasság szentségéről, a szertartás menetéről és a keresztény családról mint az igazi életközösségről szól. A találkozókon lehetőség van kérdezésre, beszélgetésre, közös gondolkodásra is.