Óvoda

Óvodánk lehetőséget kínál az itt élő magyar családoknak, hogy kisgyermekeik hasonló korú társaik körében, számos játék segítségével bővítsék magyar nyelvű ismereteiket és családon kívüli közösségben is használják anyanyelvüket. Az óvodai foglalkozások keretében a gyermekek régi szép magyar gyermekdalok, versek, mesék segítségével bővíthetik szókincsüket, játékos formában ismerkedhetnek a közelgő (egyházi) ünnepeinkkel és évszakokkal, népi játékokat játszanak, valamint kézügyességet fejlesztő tevékenységben lehet részük. A délelőtt folyamán a szülőknek alkalma nyílik egymás jobb megismerésére és beszélgetésre. Örömmel vesszük, ha mindeközben részt vesznek a tízórai előkészítésében.

Szeretettel várjuk azokat a szülőket, akik szívesen kapcsolódnak be aktívan az óvodás csoportokkal való foglalkozásba.

Mivel az eredményes tanulás egyik kulcsa a rendszeresség, kérjük, hogy a gyermekeket igyekezzenek lehetőleg minden foglalkozásra elhozni.

A foglalkozások időpontja: havonta kétszer, mindig szombaton 10.30-13.00 óráig (kiscsoportosok esetén 12.00 óráig). Gyülekező: 10.00 órától.

Ezt követően 14.00 óráig lehetőség van szabad játékra (jó idő esetén az udvaron is).

A foglalkozások helyszíne: St. Max Pfarrheim épülete (86152 Augsburg, Franziskanergasse 4).