121. zsoltár

Tekintetem a hegyek felé emelem: honnan jön segítség számomra?
A segítség az Úrtól jön, aki az eget és a földet teremtette.
Ő nem engedi, hogy botladozzék lábad, nem alszik az, aki őriz téged.
Lám, nem alszik, nem pihen, aki őrséget áll Izrael felett.
Az Úr a te oltalmazód, az Úr védelmez jobbod felől.
Nappal nem éget a nap, s éjjel nem árt neked a hold.
Az Úr megóv minden bajtól, ő vigyáz életedre.
Az Úr megőriz jártodban-keltedben, mostantól fogva mindörökké.