Virágvasárnaptól kezdetét veszi az egyházi év csúcspontja, a nagyhét, amikor Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. Ez a hét elvezet majd minket Krisztus feltámadásáig, húsvét ünnepéig. Az alábbiakban közöljük a szentmise-közvetítések elérhetőségét és további lelki útravalót is ajánlunk.

Idén különleges nagyböjtünk, nagyhetünk és húsvéti ünnepünk lesz, ugyanis a szertartásokba és szentmisékbe a technika segítségével tudunk bekapcsolódni. Az alábbiakban szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek a nagyheti és húsvéti szertartások és szentmisék élő közvetítéseinek internetes elérhetőségét. Összegyűjtöttünk még szép imádságokat és gondolatindító írásokat, melyek elérhetőségét szintén közzé tesszük az alábbi listában.

Kívánunk Mindannyiuknak áldott nagyhetet és sok kegyelmet!

Nagyheti és húsvéti élő szertartás- és szentmise-közvetítések: elérhető itt

Élő közvetítések Csíksomlyóról (Virágvasárnap 10.30-kor): elérhető itt

Segédanyag a nagyhét személyes és családi imádságaihoz: elérhető itt

Segítségnyújtás a járvány idején az Augsburgi Püspökség szervezésében, valamint német nyelvű szentmise-közvetítések: elérhető itt

Ferenc pápa videóüzenete nagyhétre: elérhető itt

Több száz órányi ingyenes hanganyag a Katolikus Rádiótól: elérhető itt

Derűs skype beszélgetés Ferenc pápával karantén idején: elérhető itt

Megindító tanúságtétel élet és halál kérdéseiről: elérhető itt

Szeretethimnusz – flashmob papokkal és lelkészekkel: elérhető itt

Isten megszegte a kijárási tilalmat – gondolatébresztő írás: elérhető itt

Virágvasárnap 19.30-kor és húsvétvasárnap 12.00-kor megszólal Németország összes harangja: további információ elérhető itt

Imádság a járvány idején: 

„Mindenható Istenünk, az emberiséget sújtó világjárvánnyal szemben megújuló buzgósággal újítjuk meg Irgalmasságodnak való felajánlásunkat, melyet Szent II. János Pál is megtett. Neked ajánljuk, irgalmas Atyánk, az egész világ és minden ember sorsát. Alázatosan kérünk Téged: áldd meg mindazokat, akik a betegek gyógyításán és az egészségesek fertőzés-megelőzésén fáradoznak. A betegségben érintetteknek adj mielőbbi gyógyulást, a karanténban élő embereknek türelmet, az elhunytakat pedig fogadd be atyai házadba. Az egészséges emberekben erősítsd az önmagukért és másokért vállalt felelősséget, hogy betartsák a szükséges korlátozásokat és segítséget nyújtsanak a rászorulóknak. Újítsd meg hitünket, hogy a nehéz időket Krisztussal, a Te Fiaddal éljük meg, aki érettünk emberré lett, és mindennap velünk van. Áraszd ki Lelkedet nemzetünkre és az egész világra, hogy azok, akiket a betegség elleni küzdelem most egyesített, egyesüljenek a Te dicsőítésedben is, aki a világmindenség Teremtője vagy, és odaadóan küzdjenek a bűn vírusa ellen is, mely az emberi szívet teszi tönkre.

Örök Atya, Fiad fájdalmas szenvedéséért és feltámadásáért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Mária, Irgalmasság Anyja, imádkozz érettünk. Szent II. János Pál pápa, Szent Fausztina és Istennek minden szentjei, imádkozzatok érettünk! Ámen.” (Dziwisz bíboros imája, forrás: itt)