Bár holnaptól ismét lezárul az ország, és csak ritkán hagyhatjuk el a lakásunkat, a lelki zarándoklatunk karácsony és a jászol felé folytatódik. Imádkozzunk a 121. zsoltár szavaival az úton.

121. zsoltár
Zarándokének
Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője! Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor.

(forrás: https://szentiras.hu/UF/Zsolt121)