A Szeplőtelen fogantatás ünnepe

“Lélek az Isten, minden tökéletesség teljessége, páratlan lelki szépségben váltotta valóra örök terveit. E napon ezt a ragyogó szépséget ünnepli az Anyaszentegyház, és a prófécia szavaival köszönti az Isten Édesanyját: Tota pulchra es Maria et macula originalis non est in te. Egészen szép vagy, Mária, és az eredeti bűnnek foltja sincs tebenned. …

A szép mindig vonz és hív maga után. Így int felénk a Szeplőtelen Szűz a mai ünnepen: Jöjj utánam, és elvezetlek téged Fiam országába. S ha majd nehéznek látszik a vállalt feladat, feltekintünk eszményünkre és példaképünkre, és mondjuk: Tekints le ránk, fogadj minket gyermekeidnek, segíts, hogy meglássék rajtunk a Te képed, Fiad vérén megváltott szent nemzet vagyunk és leszünk.”

(Seregély István egri érsek elmélkedéseiből: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja)