Szentmise és agapé
Február 22-én, Hamvazószerdán kezdetét vette a negyvennapos Nagyböjt időszaka. Ebből az
alkalomból február 26-án, Nagyböjt első vasárnapján Csibi Sándor plébános úr szentmisét
mutatott be, és Testvéreink a hamvazkodás szertartásában részesülhettek.
A szentmisét követő agapé jó hangulatban, meghitt, családias légkörben telt.
A mai Evangélium:
Mt 4,1–11
,,Abban az időben:
A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel
böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd,
hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” Jézus ezt felelte: „Írva van: Nemcsak kenyérrel él az
ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.”
Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: „Ha Isten
Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van:
Angyalainak megparancsolta:
A tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat!”
Jézus ezt válaszolta: „De az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!”
Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és
azok gazdagságát. Azután így szólt: „Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem!”
Ekkor Jézus azt mondta neki: „Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak
neki szolgálj!”
Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki.”