Szeptember 14-én szombaton reggel nagy izgalommal gyülekeztek az Augsburgban és környékén élő magyar családok az augsburgi Szent Maximilian templomban. A résztvevők tanévnyitó szentmisében imádkozhattak az új tanév kegyelmeiért, majd a szülők tájékoztatón, a gyermekek pedig játékos foglalkozásokon vehettek részt.

A tanévnyitó rendezvény gyermekszentmisével vette kezdetét, melyet Csibi Sándor, Missziónk plébánosa mutatott be. Szentbeszédében annak a kőfaragónak történetét mesélte el, aki végeláthatatlan munkája ellenére is szem előtt tartotta a célt, mégpedig azt, hogy a kövek egyszer templommá formálódjanak. A tanmese főszereplőjét párhuzamba állította a hétvégi magyar iskola és óvoda gyermekeivel, akik a tanulás, a közösségi együttlét és a hittanóra alkalmával Isten országát építik. A prédikáció keretében a gyermekek kimehettek az oltár elé és egy templomot ábrázoló plakátra jelképesen rátehettek egy-egy követ. A szentmisét a Misszió énekkara tette még örömtelibb ünnepléssé. Az énekkar tagjai ugyanis az éneklésen túl közös táncra is invitálták a jelenlévő gyermekeket.

A szentmisét követően a gyermekek korosztályuknak megfelelő csoportokban – négy iskolás és három óvodás csoportban – kezdhették a 2019/2020-as tanévet, melynek küszöbén leginkább a játékos élménybeszámoló és közösségformálás dominált. A gyermekeknek szóló foglalkozásokkal párhuzamosan a szülők tájékoztatókon és szülőértekezleteken vehettek részt. Kibili Angéla, a Szent Piroska Hétvégi Iskola és Óvoda vezetője képes prezentáció keretében mutatta be az intézményt és számolt be az előző évek tapasztalatairól, majd Taczman Andrea Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas hívta meg egy ismerkedős játékra a jelenlévő szülőket.

Az évnyitó programot az új tanév első dráma szakköre zárta. A játékos foglalkozás keretében a gyermekek ízelítőt kaphattak abból, hogy mi várja őket, ha az év folyamán részt vesznek a fakultatívan választható drámafoglalkozásokon.

A rendezvénnyel hivatalosan is kezdetét vette a Szent Piroska Hétvégi Iskola és Óvoda 2019/2020-as tanéve, melynek során a gyermekek kéthetenkénti ritmusban találkozhatnak és fejleszthetik magyar anyanyelvi kompetenciájukat, valamint bővíthetik országismereti tudásukat.

A Hétvégi Magyar Iskola oktatása és projektjei idén is az augsburgi Magyar Katolikus Misszió és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nagylelkű támogatása révén valósulnak meg.

Taczman Andrea

(Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas)