Az Augsburgi egyházmegyében összesen tizenhat idegen nyelvű misszió működik, melyek célja, hogy az adott közösség anyanyelvén tegyék lehetővé a szentmiséken való részvételt és a szentségekhez való járulást, valamint teret adjanak a közösségi lét megtapasztalására és a származási ország szokásainak, hagyományainak ápolására.

Augsburgban hagyomány szerint a nyár eleji ún. nemzetek miséjén találkoznak az idegen nyelvű missziók munkatársai és tagjai. Ekkor nyílik lehetőség a közös imádságra, éneklésre és egymás megismerésére.

Az augsburgi Szent László Magyar Katolikus Misszió lelkipásztori munkatársának, Kibili Angélának kezdeményezésére 2019. október 2.-ra meghívást kaptak az Augsburgban működő idegen nyelvű missziók lelkipásztori munkatársai, hogy egymás közelebbi megismerése által utat nyissanak a jövőbeni szorosabb együttműködés felé. A találkozón az afrikai, a horvát és az olasz missziók munkatársai voltak jelen.

A jó hangulatú reggelit követően játékos ismerkedés következett. Majd a résztvevők megoszthatták egymással, hogy milyen érzésekkel és elvárásokkal érkeztek a találkozóra. Egyértelműen kirajzolódott, hogy a missziók – noha különböző nyelveken működnek és más történeti háttérrel bírnak – sok szempontból közös úton járnak és hasonló kihívásokkal néznek szembe. Mindez jó alapot szolgáltatott ahhoz, hogy a találkozó végén szó essen a jövőbeni kölcsönös segítségnyújtásról és kooperációról is. Az összejövetel eredményességét és az együttműködés fontosságát kiválóan mutatja, hogy a résztvevők megállapodása szerint a következő alkalomnak az afrikai misszió ad otthont.

A találkozó végén a jelenlévők meghívást kaptak a 2020. szeptember 13-20. között Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.

Taczman Andrea

(Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas)