Május 17-én jeles eseménynek adott otthont az Augsburgi Magyar Katolikus Misszió, ugyanis ekkor ismerhették meg az érdeklődők Mindszenty József bíboros 70. születésnapi kötetének magyar nyelvű fordítását. A Dr. Vecsey József által szerkesztett tanulmánykötet eredetileg német nyelven íródott és 1962-ben adták ki Münchenben. Magyar nyelven először 2017-ben jelent meg az agyagosszergényi Közi Horváth József Népfőiskola gondozásában.

A tanulmánykötetet Dr. Soós Viktor Attila egyháztörténész, a kötet egyik lektora, Szalai Viktor, a kötet kiadója és jómagam, mint a kötet fordítója mutattuk be. A bemutatót Bágya Rita, a Mindszenty Társaság titkára moderálta.

A könyvbemutató alkalmával Szalai Viktor, az agyagosszergényi Közi Horváth József Népfőiskola alapítója beszámolt arról, hogy a kötetre a Közi Horváth Józseffel – a München és környéki nyugati emigráció köztiszteletben álló papjával – kapcsolatos kutatása során talált rá 2016-ban. A kötetnek ugyanis része egy tanulmány Közi Horváth József tollából. Soós Viktor Attila ismertette Mindszenty József bíboros életútját, kiemelve életének utolsó szakaszát, amikor a világ magyarságát kereste fel és buzdította imára, bátor hitvallásra és összetartásra (Mindszenty atya 1973-ban látogatást tett Augsburgban is). Jómagam pedig arról meséltem, hogy a fordítói munka során miként volt rám hatással a bíboros hűsége, állhatatossága, valamint imádságos és engesztelő lelkülete.

Külön öröm volt számunkra, hogy a bemutatót követően családias hangulatú beszélgetésnek lehettünk részesei, melynek során a közönség feleleveníthette a Mindszenty József és Közi Horváth József atyákkal kapcsolatos emlékeit – őrizve ezáltal szentéletű elődeink emlékét. A kötet a Közi Horváth József Népfőiskola (info@kozihorvathnepfoiskola.hu) vagy Taczman Andrea email címén (andrea.taczman@gmail.com) kérhető.

Taczman Andrea

Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas